Musik och Lovsånger… By Team Peter Kristian Fryksäter
”Oh Father – Gröningen…” – By Team Peter Kristian Fryksäter
”Song to you God – Del 8 Gröningen…” – By Team Peter Kristian Fryksäter
”Del 2 Gröningen…” – By Team Peter Kristian Fryksäter
”Ljusets stora sken…” – By Team Peter Kristian Fryksäter
”Gud nu är livet här…” – By Team Peter Kristian Fryksäter
”Vi lever för dig Jesus…” – By Team Peter Kristian Fryksäter