Konstnär Peter Kristian Fryksäter

”Målar med känsla och ord”

Copyright www.enpoet.se Peter Kristian Fryksäter

Ögonen är livets stråle, som skiner med frigörande effekt ut energier. Det konsten bygger är färger som vidrör ögonen i alla människor, speglar och sätter ihop öden med olika inspirerade tillfällen.

Själen speglas i det som skapande uttryck, föser till en palett och detta är läkande i alla eviga flöden. Låter orden stanna av och istället kommunicerar färger, samt linjer med denna ögonskimrande inre idé.

Låter en känsla vara alldeles unik, precis som vi är som hamnar i ett annat medvetande, en sanning som heter skapande. Drömmar som sover, eller en annan slags verklighet?

Sinnet jobbar i helande syften, ett läkande uppdrag, som ögon och andra innovationer i livets resa till nya äventyr. Ögonen speglar det som vi ser på de som vi möter, en mångkulturell tid där alla är lika välkomna.

Detta lärofyllda som konsten och minnet återberättar, är lärdomen om den egna tankeförmågan. Att använda och sprida harmoni, levererar ständigt nytt tänk, fast med andra slags öppna förmågor.

De stora blandningarna i en färgskala, så som svarta nyanser, omkring det unika i varje individ, är en enkel resa till ögonens alla byggstenar. Det är möjligt att upptäcka en plats som inte annars skulle kunna existera, för i fantasin är allting möjligt och blir nytt när det känns rätt.

Minnet av en ljuvlig färglukt, kan stimulera det egna beteendet och andas en känsla att detta kommer bli något fantastiskt och pånyttfödande i skapandets era. Idag är alltid den egna kraften bästa vän, om en ny gåva bygger mitt nya önskade tillfälle, att låta sina magiska synformer bli mera levande.

Livet erbjuder oss skapande uttrycksmedel, i alla skeenden och detta avsätter konstnären då tiden stannar så som bara för en kort sekund. Den härliga känslan då en färgande inspiration hamnar på en målarduk, eller ett annat underlag, är helt fenomenalt unik. Så som konsten svarar oss människor och möter upp oss med en öppning till ansikte mot ansikte.

Konsten behöver oss och livet är ögon till en annan slags värld, här kan allting hända och vi har redskapet i vår befattning. Gäller ingen tidspress, utan ett unikt seende som alla innehar. Den skapande resan till en själslig födelse, kommer ifrån ett möte mellan själ och ögon.

Ansikte mot ansikte, heter denna resa och här skapas mirakel vid varje möte. Alla är lika välkomna, livet erbjuder oss en gott leende och nya skapande resor.

”Oh Jesus”

En del av mina tidigare konst utställningar som jag deltagit på :

5 april- 7 oktober 2007 Ett friskt alternativ-15 konstnärer, samlingsutställning, Fredriksdal Trädgårdar och museer Helsingborg

2008-2009 Open Mind en samlingsutställning med 33 verk av 33 konstnärer inom 8 Fontänhus i Sverige:

19 april-18 maj på Frölunda Kulturhus, Göteborg

13 sept-1 okt I stallet på prostens Phils gård, Nyköping

29 sept – 24 okt Svenska kyrkan, Diakonicentrums café, Örebro

10 Jan-21 jan i stadshuset Kuben, Falkenberg

5-17 dec 2009 Café Galleri Aguéli, Stockholm

June 25 – August 11 2010 OPEN MIND, a group exhibition of works by Swedish artists Fountain Gallery

702 Ninth Avenue @ 48th St. New York, USA

2008-2009 ”Över sundet in i sinnet” samlingsutställning, ett samarbete med Malmö och Köpehamns Fontänhus.

3 okt-31 dec 2008 Köpenhamns Fontänhus, Teglværksgade 22 Copenhagen

23- 24 jan 2009 Malmö Fontänhus, Engelbrektsgatan 14 Malmö

1 april-9 april 2009 Stadshuset, Malmö

Fontänhusens vandringsutställning Switch- ca 35 konstnärer från Fontänhus i Sverige och Danmark:

2 maj- 26 maj 2011 på Stadshuset, Malmö

1 juni- 21 juni 2011 Fontänhusens utställning som äger rum i korridoren/Dunkers Kulturhus, Helsingborg

6 juli- 29 juli 2011 på Ängelholms sjukhus, Ängelholm

8 aug- 26 aug 2011 på Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, Falkenberg

1 okt- 15 dec 2011 på Köpenhamns Fontänhus, Teglværksgade 22 Copenhagen

5 april- 3 maj 2013 Samlingsutställning ”Visioner”, Stadshuset, Malmö, August Palms plats 1.

10 maj- 10 juni 2013 Lunds Fontänhus, Kävlingevägen 15 Lund.

10 juni – 25 sept 2013 Lunds Fontänhus, Kävlingevägen 15 Lund.

4 sept-24 sept 2013 Laurentius kliniken, Holgersgatan 25,

Falkenberg

30 sept-11 okt 2013 på Biblioteket Ängelholm Stortorget, Ängelholm

4 nov- 8 nov 2013 ”Visioner” på Väla Centrum i Helsingborg, Marknadsvägen 9, Ödåkra

5 aug 2015- 27 aug 2015- ”Flöde”

Malmö Stadshus, August Palms plats 1 i Malmö.Vandringsutställning, med konstnärer från Fontänhus.

 11 sept 2015- 25 sept 2015

”Flöde”- Lunds Kommunhus, Kristallen. Brotorget 1 i Lund.Vandringsutställning, med konstnärer från Fontänhus.

1 okt- 4 okt 2015

”Flöde” – Väla Centrum i Helsingborg, Marknadsvägen 9, Ödåkra

Jag invigningstalar i Båstad på Hotel Skansen 20170411

Konstvernissage i Båstad – Peter Kristian Fryksäter som inviger med tal