Music & believe By Peter Kristian Fryksäter
”Greater miracle” – By Peter Kristian Fryksäter
”Glädjesång till Gud” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh Lord, Oh Father” – By Peter Kristian Fryksäter
”Holy Jesus Christ” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh Jesus Christ” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh holy God” – By Peter Kristian Fryksäter
”GUD är mitt allt” – By Peter Kristian Fryksäter
”Saved inside” – By Peter Kristian Fryksäter
”Kärlek med Gud” – By Peter Kristian Fryksäter
”Käraste fader Gud” – By Peter Kristian Fryksäter
”Fader min resa…” – By Peter Kristian Fryksäter
”Kärlek bara kärlek” – By Peter Kristian Fryksäter
”It´s you God” – By Peter Kristian Fryksäter