Music & believe By Peter Kristian Fryksäter
”Greater miracle” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh Lord, Oh Father” – By Peter Kristian Fryksäter
”Holy Jesus Christ” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh Jesus Christ” – By Peter Kristian Fryksäter
”Oh holy God” – By Peter Kristian Fryksäter
”Saved inside” – By Peter Kristian Fryksäter
”It´s you God” – By Peter Kristian Fryksäter