”Målar med känsla och ord”

Peter Kristian Fryksäter

”In harmony by The Black Kings Of Asastriel” – Text and song: Peter Kristian Fryksäter