By: The Black Kings Of Asastriel

Detta är livets rättighet att se ingången till världen komma närmre oss människor. Världen och meningen som förflyttar ljus med endast kunskaper, gör att vi kommer kunna se denna dörr som världen andas med. Intresset att korrigera den minsta detaljen i sinnet, förenklar dessa val som vi låter oss märka med ny energi. Det korridoren i ljuset bygger mellan oss alla trygga så som otrygga individer utav livets ändelser, kanske ett mättat luftmöte? Som så många gånger tidigare lagt sig platt i den mindre levande sanningen om alla minuters sken. Det vi låter verka med dessa nya öppna famnar är den tro och rikedom som vi alltid lagt i djupet utav våra hjärtan. Den minsta detaljen i dessa rymder kopplas med en stark övertygelse att skapandet förflyttas mellan tid och rum. Fantasin i detta skede som förverkar de stora fagra dagarna med mera löpande tankestrålar, förenas mellan dessa dörrposter och de gångar som gör att vi kommer lyckas skapa nya världar. Att alltid vara befriad denna kärlek som livet sker mellan, lägger oss mera fri att minnas denna gyllene gåva som nu presenterats för oss samveten. Ingången till livet är ett mycket sunt förnuft i de sista tankarnas återkomster, som en spegel som sinnet ingår med och skapar till världen. Den bästa tiden som funnit dessa meningar i alla skuggor, så är denna dröm uppbyggd med att se oss kärleksfulla människor och förenas oss med varandra inom det som livet skapar. Den sunda vägen med syfte att ordna ingången i tro och gåvor, sätter sinnets spegel på den mycket öppna tidsvågen. Samvetet lägger minnet mera som en trygg balansform i nutidens alla verksamma källor. Det riktiga omdömet i vilket alla tider gett till denna gåva att skapa nya verkligheter, gör denna tunnel mera levande att ta emot vårt empatiska skapande ordflöde. Riktningen att vara fri kommer nuddas med kärleksformer och ett mycket troget fäste i livet.

@SKIP KITCHEN & BAR i Helsingborg. Jag skrev denna bok. =)

Alldeles unik med nya tankar, så är denna verkligheten ett med poesins skimmer. Det skapas en funktionell position inom livsflödet, som kallas för perspektivet med ordets gemytliga former. Ett verkligt skede som lägger oss minnesvärda detta eviga i nutiden, med frid och ett modernt andligt sinnelag. Min resa att växla mellan dessa ordkurvor och det skapande uttrycket, är en tankeväg till framtiden. Ett levande möte med alla inre former av kärlek, så som liv och tidens skyddande funktioner. =)

Detta skede ska ske utan tvivel på att vi kommer lyckas med vårt livsuppdrag…

Nu skriver jag om hela denna världsordning på ett positivt sätt…

Innan min väg talat om hur drömmar speglats så kommer idéer att berika sanningen om alla mirakel…

Låter underbart och det är så också, en enorm känsla som sprider sina vingar i detta eviga flödesrum…

Kontrollen kliver över detta eviga näste och du är lika mycket välkommen…

Innan jag har vandrat färdigt i detta livsrum så blir livet en ny räddning till historien…

Mina vägar skapar frid och fred på Jorden för evig tid.