Gud gör mig levande i alla tider, på samma gång. Mitten av alla inre förekomster och det sovande uttrycket i en förvandling, givande förhållanden intill ett evigt skapande, det är gåvan att uppleva den frälsning i vilket vi är ett med anden och Jesus Kristus. En levande livsform och det mäktiga skyddet i linje med ödets alla skalor, levereras med kärlek från Gud. En neutral tidsresa som förvandlar oss människor med en levande synlighet, av fred i alla skådade befogenheter till andra slags förekomster i det heliga livet. Med glädje så skimrar livets alla former, och med drömmar bygger vårt själsliga öga ett levande inflöde, den andliga gåvans alla intryck med Guds närvaro. Vi kommer att kommunicera i andliga gåvotermer, den mänsklig tiden är ett underverk, stora inre flöden och nya himmelska dörrar kommer visa var vi ska vandra. Med kärlekens evighet och med en övertygelse att Jesus Kristus snart kommer till jorden.

Med Jesus i centrum i alla våra tankar, så sker GUDS ord. Med trofasthet och en lagom berikad livsform i alla nutida livsförhållanden. Den starka visheten som förhållandet med Gud och det som lagts i vår vilande tro, alltid servera till nutiden och det som skapar oss levande i alla våra ögonblick, är livets rättighet att existera med full förtröstan till den heligaste livsformen, och det heligaste ordet i alla dess sinnesformer. Det sovande underverket, samt livet i alla dessa uttryck, med en säker balans till det vilande sinnesflödet och den förvandlingsformen i detta livsflödet, gör oss människor mera redo att leva och leverera kärlek till den kristna brodern och den kristna systern, i livets familj är alla stora och vakna ögonblick, det som föder oss mellan denna kärleksström och det nya mötet i GUDS anda, livet mellan ett hjälpande sinnelag och känslan att vi kan ge oss alla trofasthet i detta levande minnet, av GUDS närvaro och med alla dessa rymder som sker i linje med det eviga livet och förmågan att skapa nytt i det levande ordets heligaste kärleksformer.

Med en födande känsla och ett glatt humör så skapar vi livets resa tillsammans med alla dessa överskådliga ordformer, och det som gör att vi kommer närmare GUD i alla eviga tider. Den mötande reflektionen och det starka underverket, samspelar med detta moderna löfte, också benämnt som en resa som livets form alltid skriver med i alla tiders evigheter. Med GUD och hans enfödde son Jesus Kristus, är livet ett heligt mirakel. Denna flödande intresseform i livets evigheter, skapar alltid nytt och fäster GUD i nuet. Här sker mirakel och med livets evighet och GUDS sinne för humor, skapar tidens flöde ett begrepp som är levande och tidlöst i alla dess former. Mera tidsintervaller och ett slags levande sinnesflöde, gör att livets resa blir mera formad med kärlek. Till livets enade skapare och livets födande underverk, med Jesus Kristus närvaro, så är livet berest och övervunnen med en mera löpande skapelse, inom och utanpå alla levande människor. Här kommer formen av livets nya dagsform att skapa ett övergripande livsflöde, med GUD i alla tider och det som gör att vi kan befästas med detta i nya livets dimensioner. En resa som livets möten inte klarar att förstå fullt ut, utan med hjälpen från detta eviga tidsrummet, födas till evigheten och leverera ett mera underverk i dess alla former och skapande tids eror.

Min resa att vara levande är detta skapande underverkets alla källor, nära och detta är trofast i dess eld och alla vattendroppar, som föder oss till detta nya dopet i GUDS eviga himmelrike, på jorden så som i detta himmelska rike. Med en vaken lära och flera nyfikna ögon, så skimrar detta ljuset från GUD till alla människor, i alla livsformer och till tidens nya evighet, satt oss levande i detta moderna livs förvandlingssättet som är detta livets rättighet att vara en sund och kärleksfull skapande människa, med ett kall som väcker alla med dess utstrålning och detta är livets väg till en mera trogen lära, som kallar oss med insikten i Bibeln och detta nya som kommer att bana vägen för alla levande källor, i livets alla troende vägar och vägskäl, med GUD och vår pappa Jesus Kristus är alla lika mycket närvarande, i alla tider på samma evighet.

”You took my brain” – By The Black Kings Of Asastriel

Drömmen är sanningens nyckel, utanför ligger ett besked lika underbart öppen så som alla de stora uppgifterna banar utfallande vingslag i mina andetag. Gudomliga tecken skakar om min själsliga tanke, nu ärvs livet med en nyare vinkel. Plötsliga chockvågor berikar detta mirakel i denna sanningslinje över alla heliga tankar.

Min dröm skapas från grunden av ett mänskligt mirakel. Håller sanningen levande och detta ger syre i alla motoriska uppfärder. Minnets chans att överleva nuets trygga form sker alltid inom mitt skal som livet kallar själen.

En enad väg släpper mitt synliga tänkarmönster och nu ska jag andas nyare former på en uppfunnen glädjebarriär till andra dimensioner. Riktiga ursäkter har gett givaren ett mirakel, men min tid ska komma tillbaka innan livets änglar satt ihop denna dörrpost i alster efter alster. Fascinerande minnen eller övergivna fasoner på ett enat tillfälle? Hur ska dessa livsfossiler finna mig i denna verkliga form som verkligheten kallar sanningen. Det tillsätts ett funnet vingslag i varje steg som jag tar för denna vakna världsform. Äger minnet därför öser kärlek mig tillbaka i detta vakna budord, samt hållen av en övervärlds sinneskänsla.

Detta är livets rättighet att se ingången till världen komma närmre oss människor. Världen och meningen som förflyttar ljus med endast kunskaper, gör att vi kommer kunna se denna dörr som världen andas med. Intresset att korrigera den minsta detaljen i sinnet, förenklar dessa val som vi låter oss märka med ny energi. Det korridoren i ljuset bygger mellan oss alla trygga så som otrygga individer utav livets ändelser, kanske ett mättat luftmöte? Som så många gånger tidigare lagt sig platt i den mindre levande sanningen om alla minuters sken. Det vi låter verka med dessa nya öppna famnar är den tro och rikedom som vi alltid lagt i djupet utav våra hjärtan. Den minsta detaljen i dessa rymder kopplas med en stark övertygelse att skapandet förflyttas mellan tid och rum. Fantasin i detta skede som förverkar de stora fagra dagarna med mera löpande tankestrålar, förenas mellan dessa dörrposter och de gångar som gör att vi kommer lyckas skapa nya världar. Att alltid vara befriad denna kärlek som livet sker mellan, lägger oss mera fri att minnas denna gyllene gåva som nu presenterats för oss samveten. Ingången till livet är ett mycket sunt förnuft i de sista tankarnas återkomster, som en spegel som sinnet ingår med och skapar till världen. Den bästa tiden som funnit dessa meningar i alla skuggor, så är denna dröm uppbyggd med att se oss kärleksfulla människor och förenas oss med varandra inom det som livet skapar. Den sunda vägen med syfte att ordna ingången i tro och gåvor, sätter sinnets spegel på den mycket öppna tidsvågen. Samvetet lägger minnet mera som en trygg balansform i nutidens alla verksamma källor. Det riktiga omdömet i vilket alla tider gett till denna gåva att skapa nya verkligheter, gör denna tunnel mera levande att ta emot vårt empatiska skapande ordflöde. Riktningen att vara fri kommer nuddas med kärleksformer och ett mycket troget fäste i livet.

@SKIP KITCHEN & BAR i Helsingborg. Jag skrev denna bok. =)

Alldeles unik med nya tankar, så är denna verkligheten ett med poesins skimmer. Det skapas en funktionell position inom livsflödet, som kallas för perspektivet med ordets gemytliga former. Ett verkligt skede som lägger oss minnesvärda detta eviga i nutiden, med frid och ett modernt andligt sinnelag. Min resa att växla mellan dessa ordkurvor och det skapande uttrycket, är en tankeväg till framtiden. Ett levande möte med alla inre former av kärlek, så som liv och tidens skyddande funktioner. =)

Detta skede ska ske utan tvivel på att vi kommer lyckas med vårt livsuppdrag…

Nu skriver jag om hela denna världsordning på ett positivt sätt…

Innan min väg talat om hur drömmar speglats så kommer idéer att berika sanningen om alla mirakel…

Låter underbart och det är så också, en enorm känsla som sprider sina vingar i detta eviga flödesrum…

Kontrollen kliver över detta eviga näste och du är lika mycket välkommen…

Innan jag har vandrat färdigt i detta livsrum så blir livet en ny räddning till historien…

Mina vägar skapar frid och fred på Jorden för evig tid.